Rólunk

Ismerd meg intézményünk

Tábor Luca vagyok 1982-ben születtem, van 2 csodálatos fiam és egy szerető férjem, aki támogat az álmaim megvalósításában.

40 éves leszek, megérett bennem a változtatás igénye. Most jutottam odáig az életemben, hogy azt csináljam, amit igazán szeretnék. Felsőfokú végzettségem van, nyelvvizsgáim, dolgoztam nagy cégeknek, multinacionális világcégnél is. Tudom mi az a versenyszféra és hogy ilyen helyeken, milyen szinten kell koncentrálni. Nálam a nagy változás a gondoskodás felé fordulás.
Fontossá vált összetartani, összetartozni, fészket építeni, meleget csinálni. Éltem Dániában 4 évet, hoztam magammal onnan is sok mindent, de igazán itthon érzem magam jól a saját környezetemben és kultúrámban.

Egy olyan helyet álmodtam, ahol a sok kis csemete szerető, elfogadó környezetben töltheti a mindennapjait. Az sem baj, ha esetleg sáros lesz, nem gond, ha egy órán keresztül a hangyákat szeretné nézegetni, mert felfedezni jó.

Hagyni, hogy a saját ütemében fejlődjön, miközben a mindennapok önfeledt játékkal, mesékkel, mondókákkal, zenével telnek. A családi bölcsödében munkatársaink és a kisgyermekek kapcsolatának megingathatatlan alapköve az értő figyelem mindig, minden körülmények között.

Szakmai céljaink

Szolgáltatásunk alapkoncepciója a kölcsönös nyitottság, a bizalom, őszinte érdeklődés a családok és a családi bölcsőde között. Ezzel kezdődnek a gyermekek megismerése, a családi bölcsődei nevelésnek gondozásnak, a megtervezése. Olyan szolgáltatás működtetése a célunk, amely alapellátás keretében, alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A nevelés - gondozás célja a szeretetteljes biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag bölcsődei élet megszervezése, ahol a szakszerű nevelés - gondozás, családias, derűs, nyugodt légkörben zajlik, biztosítva a gyermekek fejlődéséhez szükséges változatos feltételeket.

Az anyanyelvi nevelésen túl a mindennapi mozgás biztosítása is céljaink között szerepel. A kisgyermekek mindennapi tevékenysége során a szabad játék elsődlegességén túl kiemelt fontosságúnak tartjuk a mozgás fejlődésének elősegítését, a zene és a mondókák, versek szerepét, babajóga. Továbbá szintén kiemelten fontos a finommotorika fejlődésének elősegítése is: a kézműves/kreatív tevékenységes lehetősége révén a kisgyermekek számára biztosítható a lehetőség arra, hogy az anyagokat és azok tulajdonságait, kezelési módjaikat megismerjék, ismereteiket az anyagokról tapasztalati úton bővítsék.

A bölcsődei nevelés, és gondozási alapelvünk

A család rendszerszemléletű megközelítése, és a gyermeki személyiség tiszteletének elve

A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei nevelésben elsődleges szempont a család működésének megismerése, megértése. Az interakciós mintákat kisgyermek visszatükrözi, ezáltal képet kaphatunk a család erősségeiről, gyengeségeiről. Az erősségek hangsúlyozása által a szakember hozzájárulhat a család életminőségének javításához. Így tehát alapelvünk a gyermekközpontú ellátás és a szülők igényeinek rugalmas, de a gyermekek igényeinek figyelembevételével. A család rendszerszemléletű megközelítés, melynek lényege, olyan komplex látásmód alkalmazása, amely a gyermeket és a családot egyaránt kiinduló pontnak tekinti.

Ezért az érkező kisgyermek és családjának megismerése alapkő a későbbi sikeres együttműködéshez. A szolgáltatás nyújtó folyamatos – napi szintű – kapcsolattartását is ennek kell alárendelnie. A mindennapi tevékenységünk során figyelemmel kísérjük a kisgyermekek állapotát, fejlődését, fejlődésük ütemét. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. A családi bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében-gondozásában. Tiszteletben tartjuk a család és a szülők kompetenciáit, lehetőség szerint támogatjuk őket, szülői szerepükben.
A gyermeket, mint fejlődő személyiséget a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb segítség igénye miatt különleges védelem illeti meg. a családi bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával.

A családi bölcsődében folyó munkát úgy kell az itt dolgozóknak elvégezniük, úgy kell a napi feladatokat ellátniuk és a kisgyermekekkel oly módon kell bánniuk, hogy mindeközben tartsák tiszteletben a kisgyermek kompetenciáját és személyiségét. Lehetőleg minden körülmények között törekszünk a kisgyermek önálló tevékenységének segítésére, nem sürgetve, türelemmel, időt szánva az adott feladatra/az adott tevékenység a gyermek igénye szerinti ismétlésekre.